Bản chất của tư duy

bản-chất-của-tư-duy
bản-chất-của-tư-duy

Tư duy định hình cuộc sống chúng ta dẫn dắt, hành động chúng ta thực hiện và khả năng tương lai của thế giới chúng ta đang sống.

Trong phần mở đầu này, chúng tôi cung cấp một cái nhìn tổng quan về tư duy là gì, tại sao chúng quan trọng và khám phá một loạt các thực tiễn bạn có thể sử dụng để chú ý về cách thức và lý do bạn sử dụng chúng.

Tư duy là gì?

“Niềm tin của bạn trở thành suy nghĩ của bạn, suy nghĩ của bạn trở thành lời nói của bạn, lời nói của bạn trở thành hành động của bạn, hành động của bạn trở thành thói quen của bạn, thói quen của bạn trở thành giá trị của bạn, giá trị của bạn trở thành định mệnh của bạn.” – Mahatma Gandhi

Tám nguyên tắc có thể được sử dụng để mô tả bản chất cơ bản của tư duy.

1) Tư duy là thói quen của tâm trí

Thuật ngữ tư duy được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1930, có nghĩa là “thói quen tâm trí của người được hình thành bởi kinh nghiệm trước đó.” Nói theo cách đơn giản, tư duy là niềm tin, thái độ và giả định sâu sắc mà chúng ta tạo ra về con người chúng ta và cách thế giới hoạt động.

2) Tư duy được tạo ra bởi kinh nghiệm

Tư duy được tạo ra từ sự khác biệt mà chúng ta có thể thực hiện về trải nghiệm của mình. Chúng ta có kinh nghiệm. Từ kinh nghiệm, chúng ta tạo ra sự khác biệt mới. Từ những khác biệt này, chúng ta tạo ra những tư duy mới.

3) Tư duy tạo ra điểm mù

Tư duy cung cấp cho chúng ta những cách nhìn phân mảnh về thế giới, không bao giờ có sự thật hoàn chỉnh về những gì đang có. Chúng ta luôn nhìn thế giới thông qua bộ lọc của những suy nghĩ của chúng ta và những suy nghĩ của chúng ta luôn không hoàn chỉnh.

4) Tư duy là tự lừa dối

Bất kỳ nỗ lực thay đổi tư duy của chúng ta sẽ được đáp ứng bởi các sức lực mạnh mẽ. Một ví dụ về các sức lực này là hợp đồng ràng buộc của chúng ta cho sự thiên vị xác nhận; việc tìm kiếm và thu hồi thông tin xác nhận lại niềm tin đã có từ trước của chúng ta.

5) Tư duy định hình cuộc sống hàng ngày của chúng ta

Chúng ta tạo ra suy nghĩ của mình, và sau đó, suy nghĩ tạo ra chúng ta. Suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta tỏa ra từ những suy nghĩ như những gợn sóng trên mặt hồ. Nếu có điều gì đó chúng ta muốn thay đổi trong cuộc sống của mình, chẳng hạn như sáng tạo hơn hoặc cải thiện sức khỏe, chúng ta cũng phải cởi mở để thay đổi suy nghĩ của mình.

6) Tư duy tạo ra thế giới chung của chúng ta

Tư duy là một điểm đòn bẩy mạnh mẽ cho sự thay đổi văn hóa và hệ thống. Nếu chúng ta muốn tạo ra một cách có ý thức hơn thế giới chúng ta đang sống, chẳng hạn như hành động theo cách đóng góp cho các mục tiêu toàn cầu của Liên Hợp Quốc, sự đồng thuận toàn cầu đầu tiên về những gì phải được thực hiện để giải quyết bất bình đẳng, biến đổi khí hậu và sức khỏe tâm trí, chúng ta phải cũng được mở để thay đổi suy nghĩ của chúng ta.

7) Tư duy có thể được phát triển phức tạp

Tư duy của chúng ta càng phát triển, chúng ta càng mở ra những mức độ khôn ngoan và hiệu quả sâu sắc hơn trên thế giới. Bản chất tư duy của chúng ta phát triển từ đơn giản đến phức tạp, từ tĩnh đến động, và từ trung tâm đến xã hội đến trung tâm thế giới. Khả năng của chúng ta để có một viễn cảnh được cải thiện, cũng như khả năng nắm lấy sự mơ hồ và kiềm chế nghịch lý.

8) Tư duy có thể siêu việt

Sử dụng sức mạnh của chánh niệm, chúng ta có thể vượt qua những điểm mù và áp lực tự lừa dối bản thân, kiểm tra xem thói quen của tâm trí chúng ta thể hiện cuộc sống và thế giới của chúng ta như thế nào và khai thác năng lực tập thể của chúng ta để chuyển đổi cá nhân và xã hội sâu sắc.

Tóm lại, có thể nói rằng không có cách nào để tránh những ảnh hưởng sâu rộng trong suy nghĩ của chúng ta. Mạng lưới ảnh hưởng tiềm ẩn của chúng thấm vào mọi thứ, mọi lúc. Những gì bên trong chúng ta, niềm tin, thái độ và giả định của chúng ta thể hiện ra bên ngoài, định hình các khả năng trong tương lai của chúng ta trên cả cấp độ cá nhân và tập thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *