Quá trình tư duy não người

“Thế giới chúng ta đã tạo ra là một sản phẩm suy nghĩ của chúng ta; nó không thể thay đổi mà không thay đổi suy nghĩ của chúng ta.” – Albert Einstein

Suy nghĩ tồn tại như là hoạt động tinh thần hàng đầu được thể hiện bởi con người. Tất cả những thành tựu và tiến bộ của con người đều đến từ kết quả của sự suy nghĩ. Văn minh, kiến ​​thức, khoa học và công nghệ phát sinh từ quá trình tư duy. Suy nghĩ và hoạt động không thể tách rời. Con người thường nhận thức được một hành động trong tâm trí của mình trước khi thực hiện một hoạt động.

Khối xây dựng não

Yếu tố xây dựng chính của não bắt đầu với các tế bào não được gọi là tế bào thần kinh. Các quá trình hóa học trong não gửi thông điệp thông qua các tế bào thần kinh xác định các quá trình tinh thần cùng với suy nghĩ. Các tế bào được gọi là glia tồn tại giữa các tế bào thần kinh trong não. Mark Treadwell, một nhà giáo dục từ New Zealand tại Trang web I-learn, chỉ ra rằng glia tương tác với các tế bào thần kinh và hormone hóa học trong quá trình sản xuất ý nghĩ. Các tế bào thần kinh vận động tạo ra hành động trong cơ bắp của chúng ta và các tế bào thần kinh cảm giác kết nối với năm giác quan của chúng ta.

Năm giác quan

Năm giác quan trong cơ thể là thị giác, vị giác, khứu giác, xúc giác và thính giác. Các giác quan đưa thông tin trở lại quá trình trung tâm trong não. Cảm xúc tác động đến suy nghĩ của con người bằng cách tạo ra các hành động như khóc, cười và buồn làm thay đổi thông tin cảm giác.

Quá trình suy nghĩ

Suy nghĩ tập hợp các thông tin để liên kết các phần khác nhau thành một cái gì đó dễ hiểu. Nhận thức đề cập đến quá trình suy nghĩ. Đại học X quang và Hiệp hội X quang Hoa Kỳ mô tả MRI chức năng là một thủ tục chẩn đoán có thể xác định chính xác vị trí của các quá trình suy nghĩ trong não. Quét địa hình phát xạ positron cũng có thể ghi lại hình ảnh của não trong một loạt các quá trình suy nghĩ. Tương lai hứa hẹn cho những hiểu biết mới về quá trình tư duy sử dụng các công nghệ mới này.

Quá trình suy luận

Lý luận ngụ ý lấy sự thật và bằng chứng được cảm nhận bằng các giác quan và kết hợp nó với suy nghĩ để đưa ra kết luận. Tổ chức thay đổi tư duy liệt kê 20 loại lý luận. Các loại phổ biến nhất bao gồm lý luận quy nạp và suy diễn. Lý luận quy nạp đề cập đến quá trình bắt đầu từ các chi tiết cụ thể và mở rộng các khái niệm để bao quát một loạt các quan sát. Suy luận suy diễn ngụ ý bắt đầu từ một quy tắc chung và chuyển sang một mục cụ thể.

Quá trình học tập

Học tập xảy ra để giúp cá nhân suy nghĩ. Con người học cách sử dụng một quá trình thử và sai cùng với việc kết hợp kinh nghiệm, suy nghĩ trừu tượng và suy luận. Theo Science Daily, trí thông minh phát sinh từ số lượng kết nối đã học. Bộ não tích hợp dữ liệu đến với thông tin được lưu trữ trong não.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *